جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی یکی از روش های جراحی به منظور اصلاح گوش های برجسته، در ایجاد یک تقارن در گوش ها و برقراری تعادل در سر و صورت می باشد. گوش های بیرون زده می تواند یک حس شرمساری در فرد...

بیشتر بخوانید